Onze werkwijze

Teknophilos ontvangt giften van vrijmetselaren, loges, verenigingen en andere stichtingen. Ook ontvangt zij soms financiële...

In memoriam Dolf Oldenburg – Zijn leven kreeg een 9+

Als reclameman verkocht hij een glanzende wereld. Maar zijn leven thuis stond in het teken van zijn zwaar gehandicapte maar briljante zoon. Het moet een paar maanden geleden zijn toen Trees hem vroeg: „Welk cijfer...

12

Amsterdamse loges

1953

Jaar van oprichting

15.000

Jaarlijks te besteden euro's

500

Maximaal te vergeven bedrag

Iedere hulp en steun is welkom

Interview met Lex Houterman

Nieuwe activiteiten, projecten en initiatieven ontstaan veelal als zich daartoe een noodzaak aandient. Of deze concreet gestalte krijgt is afhankelijk of de betrokkene de bereidheid en het vermogen heeft om...

Vrienden van Teknophilos

De Louisa Stichting De Louisa Stichting verleent financiële hulp aan kinderen die geen aanspraak kunnen maken op de Universele Rechten van het Kind. Gesteund worden kortlopende projecten gericht op duurzame...

Onze werkwijze

Teknophilos ontvangt giften van vrijmetselaren, loges, verenigingen en andere stichtingen. Ook ontvangt zij soms financiële middelen uit legaten. Jaarlijks heeft zij 15 á 20 duizend Euro te besteden. Dit is...