Stichting Teknophilos

Stichting Teknophilos –  Kindervriend – verstrekt hulp aan jongeren in  nood en aan ouders, verzorgers en instellingen die hen […]

Donate Now

Werkwijze

Teknophilos is een bescheiden stichting met een heel directe werkwijze: Stichting Teknophilos verstrekt materiële en immateriële hulp aan jongeren in nood […]

Donate Now

Legaten

Aan hen, die de Stichting Teknophilos bij testament willen gedenken, wordt de volgende formulering aanbevolen: Ik verklaar te legateren […]

Donate Now

Stichting Teknophilos

Stichting Teknophilos –  Kindervriend – verstrekt hulp aan jongeren in  nood en aan ouders, verzorgers en instellingen die hen vertegenwoordigen en steunen . Daarnaast ondersteunt Teknophilos andere personen en instellingen die naar het oordeel van het bestuur van de stichting voor hulp in aanmerking komen. Teknophilos is actief in de regio Amsterdam en omstreken. Sporadisch komt het voor dat ook buiten de regio hulp wordt geboden.

Teknophilos is als initiatief van Loge Concordia Vincit Animos in 1953 opgericht. Inmiddels zijn alle 12 Amsterdamse en Amstelveense Loges in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd.

Teknophilos-bestuur in vergadering bijeen

Het bestuur van Teknophilos

Aanvragen

In de ruim 50 jaar van haar bestaan heeft Teknophilos vele aanvragen kunnen ondersteunen met financiële, materiële en immateriële bijstand. Vooral deze immateriële bijstand was in de beginjaren belangrijk. In de vijftiger en zestiger jaren was er een groot gebrek aan leidinggevend kader.

Daarom plaatste Teknophilos bij vele verenigingen en stichtingen bestuursleden. Voorbeelden: gehandicapten-padvindersgroep Tyl-Tyl, Mytylstichting, Nederlandse Blindenbond, Glasblazersschool,Pro Juventute, Mytylschool, Ammanschool, Alg.Autohulpdienst Amsterdam, Stichting Amsterdam Jeugdcentrum, Vereniging Schoolkind Albert Cuyp, Stichting zeilen met gehandicapten, etc.etc.

Deze taken zijn in de laatste decennia overgenomen door overheid en overkoepelende (sport)-bonden. Daarom richt Teknophilos zich thans op de “kleinere”vragen,die bij officiële instanties vaak tussen wal en schip vallen. Via maatschappelijke werkers en bureaus Jeugdzorg, die probleemgezinnen, gehandicapte en achtergestelde kinderen begeleiden, krijgt Teknophilos veel aanvragen binnen, die de kern van haar doelstelling raakt. Daarnaast ontvangt de stichting ook vele directe, individuele en collectieve verzoeken om ondersteuning.