Onze werkwijze

Teknophilos ontvangt giften van vrijmetselaren, loges, verenigingen en andere stichtingen. Ook ontvangt zij soms financiële middelen uit legaten. Jaarlijks heeft zij 15 á 20 duizend…

Steun ons

Legaten Aan hen, die de Stichting Teknophilos bij testament willen gedenken, wordt de volgende formulering aanbevolen: Ik verklaar te legateren aan de Stichting Teknophilos te…

Doe een aanvraag

Liever het aanvraagformulier download om per e-mail door te sturen, Klik dan hier.

Vrienden van Teknophilos

De Louisa Stichting De Louisa Stichting verleent financiële hulp aan kinderen die geen aanspraak kunnen maken op de Universele Rechten van het Kind. Gesteund worden…

Interview met Lex Houterman

Nieuwe activiteiten, projecten en initiatieven ontstaan veelal als zich daartoe een noodzaak aandient. Of deze concreet gestalte krijgt is afhankelijk of de betrokkene de bereidheid…