Teknophilos ontvangt giften van vrijmetselaren, loges, verenigingen en andere stichtingen. Ook ontvangt zij soms financiële middelen uit legaten. Jaarlijks heeft zij 15 á 20 duizend Euro te besteden. Dit is niet echt heel veel, maar genoeg voor ‘wat suiker in de pap’.

Tot op heden bestaat er een ‘natuurlijke balans’ tussen het aantal aanvragen en wat er jaarlijks uitgegeven kan worden. De meeste aanvragen komen binnen van de Stichting MEE. Een organisatie die zich inspant voor mensen die behoren tot de doelgroep van Teknophilos.

Een aanvraag voor hulp wordt altijd behandeld door twee leden van het bestuur. Om willekeur te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een checklist. Daarbij worden de andere bestuursleden ook altijd van de aanvraag in kennis gesteld. De besluitvorming vindt plaats in het bestuur, wat ongeveer 5 keer per vergadert.

Het maximaal te vergeven bedrag is ongeveer € 500. Dit wordt nooit cash uitbetaald maar gebeurt doordat Teknophilos de rekeningen betaalt aan de leveranciers. Hiermee houdt zij controle over de bestedingen van de giften. Indien de aanvraag niet past binnen de doelstelling van de stichting wordt geprobeerd de aanvrager op een andere manier te ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met andere Stichting. Het zelfde geldt voor wanneer een aanvraag het maximumbedrag sterk overschrijdt.

Hoe werkt Stichting Teknophilos

  • Stichting Teknophilos verstrekt materiële en immateriële hulp aan jongeren in nood en aan ouders, verzorgers en instellingen die hen vertegenwoordigen en steunen. Daarnaast ondersteunt Stichting Teknophilos andere personen en instellingen die naar het oordeel van het bestuur van de stichting voor hulp in aanmerking komen. We richten ons op kinderen/jongeren met lichamelijke, geestelijk of sociale beperkingen.
  • In de praktijk wordt een leeftijds "grens" gehanteerd van kinderen en jeugdigen tot ongeveer 18 jaar (kleine afwijkingen van deze grens zijn mogelijk, dit ter beoordeling van het bestuur);
  • We richten ons op de regio Amsterdam;
  • Stichting Teknophilos heeft geen vermogen: al het geld moet ieder jaar weer door acties worden ingezameld om de aanvragen die bij ons binnenkomen te kunnen ondersteunen;
  • De aanvragen komen meestal van sociale werkers, gezinsvoogden, scholen of andere organisaties;
  • Stichting Teknophilos geeft hulp aan mensen die bij de officiële (overheid)instanties buiten de boot vallen;
  • Het gaat om concrete spullen, liefst langdurig te gebruiken;
  • Stichting Teknophilos wil niet dat de middelen in een schuldenlast verdwijnen of dat er andere zaken mee worden bekostigd. Het geld wordt pas overgemaakt als er zekerheid is dat het ook aan het doel dat aangevraagd is, wordt besteed. Daarom krijgen niet de aanvragers het geld, maar betalen we de facturen rechtstreeks aan de leveranciers. Het geld komt dus altijd op de juiste plek terecht;
  • Als het bedrag van de aanvraag te groot is voor de middelen van Stichting Teknophilos, dan kan het bestuur besluiten de aanvraag gedeeltelijk te ondersteunen dan wel te onderzoeken of ondersteuning samen met andere stichtingen of fondsen voor de aanvraag mogelijk is;
  • De aanvraag moet digitaal worden ingestuurd, inclusief bijlagen.