De Louisa Stichting

De Louisa Stichting verleent financiële hulp aan kinderen die geen aanspraak kunnen maken op de Universele Rechten van het Kind.

Gesteund worden kortlopende projecten gericht op duurzame verbetering van de leef- omstandigheden en mogelijkheden van kansarme kinderen, gebaseerd op humanitaire beginselen.

www.louisastichting.nl

Stichting MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de client. Wij helpen zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

www.mee.nl