Aan hen, die de Stichting Teknophilos bij testament willen gedenken, wordt de volgende formulering aanbevolen:

Ik verklaar te legateren aan de Stichting Teknophilos te Amsterdam de somma van €……… vrij van alle kosten en rechten, ook het recht van successie.

Hierbij dient opgemerkt, dat het testament een “notarieel testament”moet zijn.

Schenkingen aan Teknophilos zijn vrijgesteld van schenkingsrecht, ingevolge art.33, lid 1, ten 10e van de Successiewet 1956.