Werkwijze

Teknophilos is een bescheiden stichting met een heel directe werkwijze:

  • Stichting Teknophilos verstrekt materiële en immateriële hulp aan jongeren in nood en aan ouders, verzorgers en instellingen die hen vertegenwoordigen en steunen. Daarnaast ondersteunt Stichting Teknophilos andere personen en instellingen die naar het oordeel van het bestuur van de stichting voor hulp in aanmerking komen. We richten ons op kinderen/jongeren met lichamelijke, geestelijk of sociale beperkingen.
  • In de praktijk wordt een leeftijds "grens" gehanteerd van kinderen en jeugdigen tot ongeveer 18 jaar (kleine afwijkingen van deze grens zijn mogelijk, dit ter beoordeling van het bestuur);
  • We richten ons op de regio Amsterdam;
  • Stichting Teknophilos heeft geen vermogen: al het geld moet ieder jaar weer door acties worden ingezameld om de aanvragen die bij ons binnenkomen te kunnen ondersteunen;
  • De aanvragen komen meestal van sociale werkers, gezinsvoogden, scholen of andere organisaties;
  • Stichting Teknophilos geeft hulp aan mensen die bij de officiële (overheid)instanties buiten de boot vallen;
  • Het gaat om concrete spullen, liefst langdurig te gebruiken;
  • Stichting Teknophilos wil niet dat de middelen in een schuldenlast verdwijnen of dat er andere zaken mee worden bekostigd. Het geld wordt pas overgemaakt als er zekerheid is dat het ook aan het doel dat aangevraagd is, wordt besteed. Daarom krijgen niet de aanvragers het geld, maar betalen we de facturen rechtstreeks aan de leveranciers. Het geld komt dus altijd op de juiste plek terecht;
  • Als het bedrag van de aanvraag te groot is voor de middelen van Stichting Teknophilos, dan kan het bestuur besluiten de aanvraag gedeeltelijk te ondersteunen dan wel te onderzoeken of ondersteuning samen met andere stichtingen of fondsen voor de aanvraag mogelijk is;
  • De aanvraag moet digitaal worden ingestuurd, inclusief bijlagen.